Хүний хөгжил зөв бол  сайн үйл , сайхан сэтгэл дэлгэрч ,амьдрал нь  дээшлэн дэвжиж байдаг.

Дэлгэрэнгүй   Сэтгэгдэл (0)

" чин сэтгэлээсээ санаа тавь,таны хүсэл бодол ертөнцийн бүх өлсгөлөнчүүдийг тэжээж чадна."  Гораций Бонар

Дэлгэрэнгүй   Сэтгэгдэл (1)